Disclaimer

Deze website is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Leefjewel.nl is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

INHOUD

Leefjewel.nl geeft geen garantie dat de verstrekte informatie binnen deze Internetpagina’s volledig, correct, of actueel is (beelden, teksten, prijzen, en andere vertegenwoordiging).

Leefjewel.nl houdt zich het recht voor veranderingen in of toevoegingen aan de verstrekte informatie aan te brengen. Leefjewel.nl – noch het bestuur, noch de bloggers – veronderstellen geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, met inbegrip van verloren winsten, als gevolg van of anders verbonden met de verstrekte informatie over deze website. Bovengenoemde geldt tevens voor alle links waarnaar deze pagina’s direct of indirect verwijzen.

Leefjewel.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een pagina die men bereikt via een (deep)link. Leefjewel.nl is niet aansprakelijk voor schade die uit het oproepen van, het downloaden van, of het opslaan van deze pagina’s of verbindingen voortvloeit.

© 2013 Leefjewel.nl

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, het geluid, de video, en de animatiebestanden, evenals de regelingen, zijn onderworpen aan auteursrecht en ook voor een deel aan andere wetten voor bescherming van het intellectuele eigendom. Zij kunnen niet voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt, noch voor het doorsturen en kopiëren, noch aangepast op andere websites worden gebruikt. De Internetpagina’s van Leefjewel.nl kunnen beelden bevatten die aan auteursrechten zijn onderworpen.

PRIVACY / COOKIE WETGEVING

De persoonlijke data, die wordt verzameld wanneer u onze website bezoekt, wordt verwerkt overeenkomstig het Nederlandse recht en volgens EU-verordeningen. Deze privacyverklaring beperkt zich tot de Leefjewel.nl website.

Wanneer u onze Web-pagina’s bezoekt, is de standaardprocedure voor onze webservers de volgende gegevens op te slaan:

  • de naam van uw Internet Service Provider,
  • de Web-pagina waarvan u ons bezoekt,
  • de Web-pagina’s die u van onze site bezoekt,
  • de datum en de duur van het bezoek.

Om de voorkeuren van bezoekers te monitoren en om het paginaontwerp te optimaliseren gebruiken wij (Analytics) cookies die geen persoonlijke data verzamelen. Bovendien worden persoonsgegevens, b.v. voor registratie, slechts opgeslagen als u deze informatie zelf heeft verstrekt. Meer informatie omtrent de Europese Cookie wetgeving kunt u hier terug vinden.

Onze werknemers worden verplicht persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Uw gegevens kunnen worden verstuurd aan overheidsinstellingen en agentschappen op grond van de bindende wettelijke verordeningen.

Uw gegevens zijn beschermd tegen toevallig of opzettelijk verlies, manipulatie, vernietiging, of onbevoegde toegang doormiddel van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, die wij continu verbeteren.

 

Privacy Policy for http://www.leefjewel.nl

The privacy of our visitors to http://www.leefjewel.nl is important to us.

At http://www.leefjewel.nl, we recognize that privacy of your personal information is important. Here is information on what types of personal information we receive and collect when you use and visit http://www.leefjewel.nl, and how we safeguard your information. We never sell your personal information to third parties.

Log Files As with most other websites, we collect and use the data contained in log files. The information in the log files include your IP (internet protocol) address, your ISP (internet service provider, such as AOL or Shaw Cable), the browser you used to visit our site (such as Internet Explorer or Firefox), the time you visited our site and which pages you visited throughout our site.

Cookies and Web Beacons We do use cookies to store information, such as your personal preferences when you visit our site. This could include only showing you a popup once in your visit, or the ability to login to some of our features, such as forums.

We also use third party advertisements on http://www.leefjewel.nl to support our site. Some of these advertisers may use technology such as cookies and web beacons when they advertise on our site, which will also send these advertisers (such as Google through the Google AdSense program) information including your IP address, your ISP , the browser you used to visit our site, and in some cases, whether you have Flash installed. This is generally used for geotargeting purposes (showing New York real estate ads to someone in New York, for example) or showing certain ads based on specific sites visited (such as showing cooking ads to someone who frequents cooking sites).

DoubleClick DART cookies We also may use DART cookies for ad serving through Google's DoubleClick, which places a cookie on your computer when you are browsing the web and visit a site using DoubleClick advertising (including some Google AdSense advertisements). This cookie is used to serve ads specific to you and your interests ("interest based targeting"). The ads served will be targeted based on your previous browsing history (For example, if you have been viewing sites about visiting Las Vegas, you may see Las Vegas hotel advertisements when viewing a non-related site, such as on a site about hockey). DART uses "non personally identifiable information". It does NOT track personal information about you, such as your name, email address, physical address, telephone number, social security numbers, bank account numbers or credit card numbers. You can opt-out of this ad serving on all sites using this advertising by visiting http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx

You can choose to disable or selectively turn off our cookies or third-party cookies in your browser settings, or by managing preferences in programs such as Norton Internet Security. However, this can affect how you are able to interact with our site as well as other websites. This could include the inability to login to services or programs, such as logging into forums or accounts.

Deleting cookies does not mean you are permanently opted out of any advertising program. Unless you have settings that disallow cookies, the next time you visit a site running the advertisements, a new cookie will be added.